دانلود نسخه PDF


نظرات کاربران

کارشناس | یک شنبه 12 دی 1395

نظرات نماینده بهشهر فرار به جلو هست.بر خلاف جریان غربی به شرقی خزر در تالاب امیراباد بندر زدند.هر روز مجبورند لایروبی کنند و باز جریان خزر رسوبات را در امیراباد ته نشین میکنه.الودگی نوری امیراباد میانکاله را از بین برده.راه اهن امیراباد تالاب لپو تنها منبع اب شیرین خلیج گرگان را خشک کرده‌.این همه جهالت و تاسیس بندر در کمعمق ترین قسمت خزر .چجوری نماینده بهشهر حرف محیط زیست میزنه


کارشناس | یک شنبه 12 دی 1395

نظرات نماینده بهشهر فرار به جلو هست.بر خلاف جریان غربی به شرقی خزر در تالاب امیراباد بندر زدند.هر روز مجبورند لایروبی کنند و باز جریان خزر رسوبات را در امیراباد ته نشین میکنه.الودگی نوری امیراباد میانکاله را از بین برده.راه اهن امیراباد تالاب لپو تنها منبع اب شیرین خلیج گرگان را خشک کرده‌.این همه جهالت و تاسیس بندر در کمعمق ترین قسمت خزر .چجوری نماینده بهشهر حرف محیط زیست میزنه


کارشناس | یک شنبه 12 دی 1395

نظرات نماینده بهشهر فرار به جلو هست.بر خلاف جریان غربی به شرقی خزر در تالاب امیراباد بندر زدند.هر روز مجبورند لایروبی کنند و باز جریان خزر رسوبات را در امیراباد ته نشین میکنه.الودگی نوری امیراباد میانکاله را از بین برده.راه اهن امیراباد تالاب لپو تنها منبع اب شیرین خلیج گرگان را خشک کرده‌.این همه جهالت و تاسیس بندر در کمعمق ترین قسمت خزر .چجوری نماینده بهشهر حرف محیط زیست میزنه

ارسال نظر


  • نام و نام خانوادگی
  • ایمیل
  • موبایل
  • متن نظر